Bảng báo giá hosting

  • Chi phí
  • Số website
  • Dung lượng
  • Băng thông
  • Tài khoản FTP
  • Địa chỉ email
  • Database MySql
  • Https/Ssl
  • Trình quản lý

  DOANH NGHIỆP MỚI

  • 75.000 đ/tháng

  • 1
  • 3G
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • 5
  • 10
  • Let's Encrypt miễn phí
  • DirectAdmin

  SHOP ONLINE

  • 105.000 đ/tháng

  • 1 - 3
  • 6G
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • 10
  • 15
  • Let's Encrypt miễn phí
  • DirectAdmin

  CHUYÊN NGHIỆP

  • 155.000 đ/tháng

  • 1 - 4
  • 10G
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • 20
  • 20
  • Let's Encrypt miễn phí
  • DirectAdmin

  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  • 255.000 đ/tháng

  • Không giới hạn
  • 15G
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • Let's Encrypt miễn phí
  • DirectAdmin

  DOANH NGHIỆP MỚI

  75.000 đ/tháng

  • Chi phí
  • Số website
  • Dung lượng
  • Băng thông
  • Tài khoản FTP
  • Địa chỉ email
  • Database MySql
  • Https/Ssl
  • Trình quản lý
  • 75.000 đ/tháng

  • 1
  • 3G
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • 5
  • 10
  • Let's Encrypt miễn phí
  • DirectAdmin

  SHOP ONLINE

  185.000 đ/tháng

  • Chi phí
  • Số website
  • Dung lượng
  • Băng thông
  • Tài khoản FTP
  • Địa chỉ email
  • Database MySql
  • Https/Ssl
  • Trình quản lý
  • 105.000 đ/tháng

  • 1 - 3
  • 6G
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • 10
  • 15
  • Let's Encrypt miễn phí
  • DirectAdmin

  CHUYÊN NGHIỆP

  155.000 đ/tháng

  • Chi phí
  • Số website
  • Dung lượng
  • Băng thông
  • Tài khoản FTP
  • Địa chỉ email
  • Database MySql
  • Https/Ssl
  • Trình quản lý
  • 155.000 đ/tháng

  • 1 - 4
  • 10G
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • 20
  • 20
  • Let's Encrypt miễn phí
  • DirectAdmin

  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  255.000 đ/tháng

  • Chi phí
  • Số website
  • Dung lượng
  • Băng thông
  • Tài khoản FTP
  • Địa chỉ email
  • Database MySql
  • Https/Ssl
  • Trình quản lý
  • 255.000 đ/tháng

  • Không giới hạn
  • 15G
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • Không giới hạn
  • Let's Encrypt miễn phí
  • DirectAdmin

  Mua 2 năm tặng 1 năm.
  Mua 3 năm tặng 2 năm.
  Mua 5 năm tặng 4 năm

  5/5 (1 Review)
  Hotline: 0987519120


  Facebook

  Zalo: 0987519120

  ×
  Phản hồi trong vòng một phút
  logo
  Xin chào! Anh chị cần thiết kế web phải không ạ?
  logo
  Anh chị có thể chat ngay với Hobasoft tại đây!
  Click để chat!
  Kết nối với Hobasoft trong Messenger